Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, Borçlar hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır.

  • Sözleşmeler,sözleşmelerinademi ifasından doğan davalar
  • Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı
  • Kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar
  • Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları
  • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları
  • Yeni borçlar kanunuyla ilgili,hukuki danışmalık yapmak
  • Yeni ticaret kanunuyla ilgili,hukuki danışmalık yapmak