Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, Eşya Hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır.

  • Gayrimenkul davaları
  • Tapu iptali ve tescili
  • Men-i Müdahale davaları
  • Kamulaştırma,
  • İzale-i Şuyu
  • Tahliye davaları
  • Kat mülkiyeti yasasından doğan davalar