İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır.

  • İhbar,kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları
  • Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar
  • Sosyal güvenlik kurumlarıyla vatanadaşlar arasında doğan ihtilaflar