İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Zeybekoğlu & Uzun Avukatlık Bürosu, İcra İflas Hukuku alanında aşağıdaki davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir: 

  • İcra takiplerinin açılması, takibi, alacakların tahsili;
  • İstihkak davaları;
  • Takibin iptali ve borca itiraz davaları;
  • İmzaya itiraz davaları
  • İhalenin feshi davaları;
  • Tasarrufun iptali davaları;
  • İtirazın iptali, menfi tespit, istirdat davaları;
  • İcra Hukuk/Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren diğer davalar;