Antalya da Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermekte olan büromuz, Bireylerin haklarını arama özgürlüğünü ve onun ayrılmaz bir parçası olan kendini savunma özgürlüğünü kendine amaç edinen,
Hukukun kalıplaşmış kurallar bütünü olmadığına inanan sürekli gelişmekte ve değişmekte olan toplumsal yaşantının bir parçası olduğuna inanmış,
Sorunların çözüm yollarını ararken olaylara çeşitli açılardan bakabilen , hukuki anlaşmazlıkların sağduyu ve pratik çözümlerle çözülebileceğine inanan,
Hukuksal konuda çözüm için bize gelmiş kişilerin özel hayatıyla ilgili mahremiyetinin özenle korunmasını kendisine ilke edinmiş beş avukattan oluşan bir ekiptir.
1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Aile Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, Aile hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır. Nişanlanmadan doğan ihtilaflar Boşanma davaları, Boşanmaya bağlı tazmınat,eşya,altın,taşınmaz,nafaka v.b davaları Velayet davaları Vesayet davaları(Vasi tayini husumete izin v.b) ...

Miras Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, Miras hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır. Veraset belgesi çıkartmak Vasiyetname tanzimi Vasiyetnamenin iptali Miras taksim sözleşmeleri Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davaları Tenkis davaları Miras sebebiyle istihkak davaları ...

Eşya Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, Eşya Hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır. Gayrimenkul davaları Tapu iptali ve tescili Men-i Müdahale davaları Kamulaştırma, İzale-i Şuyu Tahliye davaları Kat mülkiyeti yasasından doğan davalar ...

Borçlar Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, Borçlar hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır. Sözleşmeler,sözleşmelerinademi ifasından doğan davalar Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı Kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları Basın yolu ile yapılan haksız sa...

Ticaret Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, Ticaret hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır. Kıymetli Evrak Hukuku Şirketler Hukuku özellikle Anonim Şirketler ile ilgili ihtilaflar Ticari İşletme iflasın ertelenmesi Menfi tespit davaları Şirket tasfiyesi Ortaklıktan çıkartma Yöneicinin sorumluğuna dayalı tazminat davaları Kooperatifler kanunundan kaynaklanan davalar ...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır. İhbar,kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar Sosyal güvenlik kurumlarıyla vatanadaşlar arasında doğan ihtilaflar ...

Ceza Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, Ceza Hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır. Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza davaları Müdahil-mağdur vekilliği ve sanık müdafiiliği ...