Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, Ticaret hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır.

  • Kıymetli Evrak Hukuku
  • Şirketler Hukuku özellikle Anonim Şirketler ile ilgili ihtilaflar
  • Ticari İşletme iflasın ertelenmesi
  • Menfi tespit davaları
  • Şirket tasfiyesi
  • Ortaklıktan çıkartma
  • Yöneicinin sorumluğuna dayalı tazminat davaları
  • Kooperatifler kanunundan kaynaklanan davalar