Miras Hukuku

Miras Hukuku

Zeybekoğlu Avukatlık Bürosu, Miras hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır.

  • Veraset belgesi çıkartmak
  • Vasiyetname tanzimi
  • Vasiyetnamenin iptali
  • Miras taksim sözleşmeleri
  • Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davaları
  • Tenkis davaları
  • Miras sebebiyle istihkak davaları