Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Zeybekoğlu & Uzun Avukatlık Bürosu, Borçlar Hukuku alanında aşağıdaki davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir:

  • Sözleşmeler,sözleşmelerinademi ifasından doğan davalar;
  • Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı;
  • Kira, istisna, vekalet, tellallık sözleşmelerinden doğan davalar;
  • Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları;
  • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları;
  • Maddi ve manevi tazminat davaları;