Emsal İçtihatlar

Emsal İçtihatlar

Bu bölümde Zeybekoğlu & Uzun Avukatlık Bürosu tarafından avukatlık üstenilerek takip edilen ve Yüksek Mahkemeler denetiminden geçerek emsal içtihat niteliği bulunan Yüksek Mahkeme ilamlarına yer verilmiştir.

1-Garanti ve Kefalet sözleşmelerinimn hukuki niteliği ve aralarındaki farklara ilişkin Yargıtay 11.Hukuk Daire'sinin 2016/11917 Esas, 2017/5574 Karar.,23.10.2017 Tarih sayılı ilamı www.zeybekoglu.av.tr/files/garanti-ve-kefalet-sozlesmeleri--7616.pdf    

2-Alım satım dolandırıcılığı sonucu ele geçirilen aracı aynı gün satın alan kişinin iyiniyetli 3.kişi sayılamayacağı ve satışın iptaline karar verilmesi gerektiğine dair Yargıtay 13.Hukuk Dairesi'nin 2016/18386 Esas.,2018/3092 Karar.,14.03.2018 Tarih sayılı ilamı www.zeybekoglu.av.tr/files/arac-dolandiriciligi--1285.pdf