Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

Zeybekoğlu & Uzun Avukatlık Bürosu, Eşya Hukuku alanında aşağıdaki davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir:

  • Tapu iptal ve tescil davaları;
  • Müdahalenin men'i ve ecri misil davaları;
  • İrtifak hakkından kaynaklı davalar;
  • Haksız işgal davaları;
  • İpoteğin tesisi, terkini ve iptali davaları;
  • Ortaklığın giderilmesi davaları;
  • Kira tespiti ve tahliye davaları;
  • Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan doğan davalar;
  • Kamulaştırma davaları;