İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Zeybekoğlu & Uzun Avukatlık Bürosu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında aşağıdaki davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir:

  • İş ve çalışma ilişkisinden doğan alacak ve tazminat davaları;
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacağı davaları;
  • İş kazalarından doğan tazminat davaları; 
  • İşe iade davaları;
  • Hizmet tespiti davaları;
  • Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmelerinden doğan davalar; 
  • Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinden doğan davalar;