Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Zeybekoğlu & Uzun Avukatlık Bürosu, Miras Hukuku alanında aşağıdaki davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir: 

 • Ticari işletme hukuku davaları;
 • Haksız rekabet davaları;
 • Acente sözleşmesinden kaynaklı davalar;
 • Şirketler Hukuku, menkul kıymetler, hissedarlar arasındaki ilişkiler ve hissedarlar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar;
 • Kıymetli Evrak Hukuku davaları; 
 • Menfi tespit davaları
 • Şirket tasfiyesi;
 • Genek kurul kararlarının iptali ve butlanının tespiti davaları;
 • Ortaklıktan çıkartma;
 • Yöneicinin sorumluğuna dayalı tazminat davaları;
 • Kooperatifler kanunundan kaynaklanan davalar;
 • Bankacılık Hukuku'ndan kaynaklı davalar;
 • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklı davalar;
 • Banka teminat mektuplarının iptali davaları;
 • Sigorta Hukuku'ndan kaynaklı davalar; 
 • İflas ve konkordato davaları;
 • İtirazın iptali, menfi tespit, istirdat davaları ;
 • Tahkim 
 • Ticaret Hukuku'ndan kaynaklı yabancı mahkeme ve hakem ilamlarının tanınması ve tenfizi