İdare Hukuku

İdare Hukuku

Zeybekoğlu & Uzun Avukatlık Bürosu, İdare Hukuku alanında aşağıdaki davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir:

  • İdarenin hukuka aykırı işlemleri nedeniyle iptal davaları;
  • Tam yargı davaları;
  • İmar HUkuku'ndan kaynaklı davalar;
  • İdari para cezalarına itiraz ve iptal davaları;
  • Kamulaştırma davaları; 
  • Vergi Hukuku'ndan kaynaklı davalar;